இடுப்புல வச்ச பான.. உன் மடிப்புல நிக்குதடி.. அந்த மடிப்புல வைக்கிற போதே என் மனச சிக்குதடி.. அந்த பானைக்கு கிடைச்ச