Nenjame Nenjame

XMay 10, 2024
இன்றுதான் விண்ணிலே பாய்கிறேன், வெண்ணிலா வெளிச்சத்தில் காய்கிறேன்!

Maragadha Maalai Neram

XMay 15, 2023
ஒரு வானம் உடைந்து இரு வானம் வருமா ஒளி தூங்கும் இரவில் பூக்கள் பூப்பதென்ன?
Usurey

Usurey!

XMarch 11, 2021
இடுப்புல வச்ச பான.. உன் மடிப்புல நிக்குதடி.. அந்த மடிப்புல வைக்கிற போதே என் மனச சிக்குதடி.. அந்த பானைக்கு கிடைச்ச மோட்சம்,