"கேட்டதுமே மறக்காத மெல்லிசையும் அவள்தானே.. அதன் பல்லவி சரணம் புரிந்து மௌனத்தில் நின்றேன்..!"